ZIKIR HATIKU DAN KAMU

Thursday, 27 October 2011

"Umatku yang paling pemalu adalah 'Uthman" JOM KENALI BELIAU.

Dia adalah 'Uthman bin 'Affan bin Abu al-'Ash bin Umayyah bin 'Abd Syams bin 'Abd Manaf al-Qurasyi al-Umawi.'Uthman mempunyai gelaran sebagai berikut:

 1. Dzun-Nurain(pemilik dua cahaya)
 2. Orang yang dua kali hijrah.
 3. Juru tulis wahyu
 4. Mengorbankan harta di jalan Allah tanpa batas.
 5. Membantu angkatan perang pada masa sulit yang sedang memuncak.
 6. Membeli bahan Rumah untuk disumbangkan kepada umat Islam.
 7. Memperluas bangunan Ka'bah
 8. Menyatukan umat Islam dengan Kitabullah.
 9. Penyabar dan tulus.
 10. Orang yang diberi kabar gembira dengan syurga.
 11. Orang terhormat yang gugur sebagai syahid.

Sabda Rasulullah Saw. tentang 'Utsman.
  
"Aku benar-benar malu terhadap orang yang disegani malaikat."
"Umatku yang paling pemalu adalah 'Utsman."
Ibnu'Abbas berkata,"Jika manusia berkumpul untuk membunuh 'Utsman,sungguh,mereka akan melempari batu dari langit."

 
 
Hukuman di Dunia
 
'Uthman r.a. berkata,"Alangkah baiknya hukuman di dunia,bukan di akhirat."
 
Jangan Tertipu Oleh Kehidupan Dunia
 
'Uthman r.a. berpesan,"Ingatlah,kalian berada di tempat yang terus berubah.Manfaatkanlah sisa umur kalian dengan baik.Bersiaplah menjemput ajal sebaik mungkin.Dan jangan lupa,Kematian pasti datang menjemput pada waktu yang tak terduga.
 
Ketahuilah,dunia ini dibentangkan penuh dengan tipuan.Allah Swt,berfirman,
 
"Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia ini memperdaya kalian,dan jangan(pula)penipu(syaitan)memperdaya kalian dalam mentaati Allah."(QS.Luqman[31]:33)
 
Belajarlah dari pengalaman generasi sebelum kalian.Bersungguh-sungguhlah dan jangan melupakan agar kalian tidak dilupakan.Di mana para penghuni dunia yang memakmurkan dan menikmatinya dalam waktu cukup panjang?
 
Jauhilah dunia ini sebagaimana Allah telah menghamparkannya,dan carilah keuntungan akhirat.Allah telah membuat perumpamaan untuk itu.Allah Swt.berfirman,
 
"Dan berilah perumpamaan kepada mereka(manusia),kehidupan dunia adalah bagai hujan yang Kami turunkan dari langit,maka kerananya menjadi suburlah tumbuh-tumbuhan di muka bumi,kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan angin.Dan Allah MahaKuasa atas segala sesuatu.Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia,tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan."(QS.Al-Kahfi[18]:45-4
6)
 
Jangan Tertipu Oleh Dunia
 
'Utsman r.a. berpesan,"Ketahuilah,dunia itu hijau dan menyenangkan.Banyak orang yang condong kepadanya.Oleh sebab itu,jangan kalian tertipu dan terlalu percaya kepada dunia.Dunia itu tidak dapat dipercaya.Kalian harus tahu,dunia itu tidak akan meninggalkan orang yang meninggalkannya."
 
Menunggu Kematian
 
'Utsman r.a. berpesan,"Saudaraku,sedarlah!Malaikat pencabut nyawa masih membiarkanmu.Ia masih mendahulukan orang lain.Sekarang ia sudah mengarahkan langkahnya untuk mencabut nyawamu.Oleh kerana itu,persiapkan dirimu untuk menghadapinya.Jangan lupa bahawa ia tidak mungkin lupa sedikit pun kepadamu.Saudaraku,ketahuilah!
Jika kamu lalai,belum menyiapkan bekal untuk menghadapinya,orang lain tidak mungkin menyiapkan bekalmu untuk menghadapinya.Ingat!Pertemuan dengan Allah pasti terjadi.Bersiaplah!Jangan serahkan urusanmu kepada orang lian.Semoga kamu selamat."
 
Bertaqwa Merupakan Kemenangan
 
'Utsman r.a. berpesan,"Saudaraku,bertaqwala
h kepada Allah.Bertaqwa itu merupakan kemenangan.Orang yang paling pintar adalah yang menyiapkan diri untuk kehidupan setelah mati;berusaha mendapatkan cahaya Allah untuk menerangi gelapnya kubur.Hendaklah seseorang merasa takut dibangkitkan dalam keadaan buta.
 
Sudah cukup nasihat orang-orang bijak.Ingatlah,orang yang selalu bersama llah,tidak mungkin merasakan takut.Sebaliknya,orang yang meninggalkan Allah,kepada siapa dia kan berharap?"
 
Berbuat Sesuai kemampuan
 
'Utsman r.a. berpesan,"Jangan kalian paksa anak kecil untuk mencari nafkah.Jika kalian tetap memaksa,bila masa nanti mungkin jadi mereka akan mencuri.Jangan kalian bebani budak perempuan yang tidak mempunyai keahlian untuk mencari nafkah.Jika kalian tetap memaksanya untuk berusaha,bila masa nanti mungkin jadi dia akan menjual kehormatannya.Peliharalah diri kalian agar kalian dipelihara Allah.Carilah makanan dengan cara yang baik sesuai kemampuan yang ada."
 
Jambatan Menuju Akhirat
 
'Utsman r.a. berkata,"Allah Swt.memberi kalian dunia agar kalian menjadikannya sebagai jambatan menuju akhirat.Allah tidak menciptakan dunia agar kalian patuh atau tertatik kepadanya.Ingat,dunia ini pasti musnah sementara akhirat pasti kekal.Jangan kalian terpengaruh oleh sesuatu yang segera lenyap.Jangan pula kalian sibuk olehnya sehingga lalai untuk menghadapi yang kekal.Dahulukan sesuatu yang kekal.Dunia itu pasti musnah.Hanya Allah tempat kembali.
 
Bertaqwalah kepada Allah.Taqwa kepada-Nya merupakan benteng yang sangat kukuh untuk menghadapi murka-Nya.Taqwa juga menjadi jambatan menuju-Nya.Bersandarlah kepada Allah dalam menghadapi zaman.Tetaplah jaga silaturrahim dan jangan bercerai-berai .Allah swt berfirman,
 
"Dan ingatlah nikmat llah atas kalian,ketika kalian saling bermusuh-musuhan,lalu Allah mendamaikan antara hati kalian,maka jadilah kalian dengan nikmat itu sebagai orang yang bersaudara."."(QS Ali'Imran[3]
 
Terbukanya Rahsia
 
'Utsman r.a. berkata,"Setiap orang yang menyi,pan satu rahsia.Allah pasti menampakkan rahsia itu melalui wajah dan ucapannya."
 
Menambah Perbekalan
 
'Utsman r.a. berkata,"Orang yang kebaikkannya tidak pernah bertambah bererti dia telah menyiapkan dirinya untuk dijilat api neraka."
 
Amar Makruf Nahi Munkar
 
'Utsman r.a. berpesan,"Sebelum orang jahat menjadi penguasa kalian,serulah penguasa kalian untuk berbuat baik dan laranglah ia untuk berbuat jahat.Kerana ketika orang jahat yang menjadi penguasa kalian ia tidak akan mahu mendengar seruan itu."
 
Hati Yang Bersih
 
'Utsman r.a. berkata,"Jika hati kalian bersih,kalian pasti tidak pernah bosan membaca ayat-yat Allah.Aku hanya mencintai datangnya siang dan malam yang dipenuhi dengan bacaan ayat-ayat-Nya."

No comments: